zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

KHW KEV HLUB MOC CHAU
Khw kev hlub yog ib hom khw uas nyob rau Vietnam luag lwm hais neeg cav txog peb haiv neeg Hmoob nyob toj siab ib xyoo twg muaj ib zaug. Peb Hmoob nyob toj siab nyias nyob nyias zej nyias zos deb deb thiab niaj hnub mus ua liaj ua teb xwb tej hluas tsis muaj sijhawm sib ntsib sib cuag ces thiaj muaj ib lub koob tsheej sib teem ib xyoos ib zaug kom sawvdaws tuaj sib ntsib cov hluas nkauj hluas nraug sib ntsib, tuaj nrhiav khub rau lawv, cov hluas nkauj hluas nraug tuaj sib ntsib dhia qeej, tuaj sib tw, cov hluas nkauj tuaj dhia kaus, tuaj nrhiav ib tus hlub haum yus siab, kuj yog chaw rau cov laus uas sib hlub tsis sib tau tuaj sib ntsib. rau haiv neeg Hmoob tsuag yog lub koom tshej tiamsis luag lwm haiv neeg tsis paub hu li cas vim li no luag lwm hais neeg thiaj muab hu tias khw kev hlub. Nyob rau Vietnam thaum twg hais txog lub npe khw kev hlub ces luag nco txog haiv neeg tsawg nyob toj siab tshwj xeeb yog
haiv neeg Hmoob.

Khub hluas nkauj hluas nraug dhia kaus
Cov hluas tuaj sib tw
Nyob rau Moc Chau, Son La, Vietnam ib xyoos twg muaj ib zaug rau thaum lub caij ntuj kub uas yog thaum hnub tim 30 lub 8 hli txog hnub 2 lub 9 hlis. Ib xyoos twg muaj ib zaug ib zaug twg muaj 3 hnub. Xyoo no yuav muaj tshwm rau tsis ntev tom nrej lawm. Luag tej nom tej tswv tias yuav ua kom lom zem heev.


Hluas nkauj hluas nraug Hmoob kwv kaus caij nees
Khw kev hlub thaum ub tsuag yog ib lub caij sib ntsib xwb, ib xyoos ob peb lub zos peb cov Hmoob tuaj sib ntsib ib zaug xwb, tiamsis los txog niaj hnub no tej nom tej tswv pom tias qhov no yog peb Hmoob ib qho Vaj Huam vim li no tej nom tej tswv tau pab nchuav nyiaj txiag pab kom muaj kev lom zem thiab loj hlob dua no. Thaum ub yog ob peb lub zos xwb tiamsis niaj hub no yog ntau lub xeev tuaj sib koom ua ke lawm.

Ib khub hluas nkauj hluas nraug tuaj sib ntsib

Taug kev tuaj sib tw
Xyoo no peb cov Hmoob nyob ntau lub xeev sab qaum teb hnub poob Vietnam yuav tuaj koom lub koob tsheej khw kev hlub xyoo no. Xyoo no lawv yuav ua lom zem tshaj txhua xyoo no.

Cov menyuam Hmoob dhia ua si nyob ib ncig cov zos thaum lub caij lom zem
Nyob li xyoo 2015 tus  Phab Ej Koos Loos thiab Yus Lias kuj tuaj sab Laos tuaj mus koom thiab Hmoob sawvdaws caum nkawd kawg vim tau ntsib cov neeg hauv movie uas lawv ib txwm saib. Txog nim no lawv twb npaj lawm yuav pib rau thaum 30/8/2016 - 2/9/2016. Xyoo no lawv tias yuav ua lom zem heev no.

Xyoo tag los Koos Loos mus koom Hmoob nyob Moc Chau, Son La, Vietnam