zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Qhia Siv

Zoo siab txais tos txhua tus nkag los hauv lub website no. Hauv no muaj nqee yam qhia siv xws li:

1. Qhov uas nej qhib kiag nej hnov nkauj cia li nrov. Yog nej tsis nyiam nej txav mus nram taug me ntsis nej yuav pom ib qho nyob ntawm sab xis thiab qhov uas cov yas suab nrov yog qhov ntawd, nej tsis nyiam nej muaj nej nias Stop ces nws tsis nrov lawm.

2. Qhov xa lus rau peb: Qhov no nej sau nej lun npe rau saum ntej thiab nej tus email rau ces nej sau nej cov lus rau kem hauv qab tas ces nej nias xa.

4. Yog nej xav xa email rau peb, xav nug, xav pab tswv yim dab tsi thov nej mus nias rau saum hauv ub muaj ib cov nej pom muaj, Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Fickir thiab Email, nej nias kiag qhov ces nej sau rau peb, yog nej tus email tsis yog Gmail nej xaiv cov hauv qab. Nej yuav pom tshwm ib cov email rau nej xaiv nram qab.

5. Qhov Nloog Nkauj: Qhov nloog nkauj mas yog nej siv Google Chrom qee zaum yuav nloog tsis tau. Vim li no nej yuav tau siv Fifox los yog Opera.

Ua tsaug ntau. Muaj dabtsi tsis nkag siab nej sau lus tseg rau peb mog.