zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HẠ LONG BAY - SAPA - LAI CHÂU

HALONG BAY – SAPA – LAI CHAU 
(5 HNUB 5 HMOS)

Tej chaw ncig ua si zoo nkauj heev nyob tebchaws Nyablaj, cas yuav zoo tau kho siab khuav li tiag os lawv.
 • 1.Mus Hanoi – Halong Bay
 • HẠ LONG BAY
CAIJ NKOJ HA LONG BAY

Hnub 1: Hanoi – Halong Bay (Noj: su, hmo)
Thaum 8 teev tag kis sawv kev ntawm Hanoi mus rau Halong Bay. Halong Bay yog ib lub hiav txwv, ib qho ntawm xya qhov zoo nkauj tshaj ntiaj teb no. Mus txog Hai Duong nres so me ntsis mus ntxiv. Mus txog Halong Bay li 12:30 tav su. Sawv daws nce mus saum nkoj cov nkoj loj muaj chaw pw. Mus txog saum nkoj ces mus muab chav pw thiab nqa hnab mus rau tom nyias chav tag ces los noj su. Noj su tag mus caij nkag qhov tsua thiab mus nquam cov me nyuam nkoj me me. Rov los txog saum nkoj los da dej thiab so tos noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj. Noj hmo tag muaj nuv ntses thiab hu karaoke saum nkoj. Pw saum nkoj chaw zoo ib yam pw tom hotel.

 • QHOV TSUA NTAWM HA LONG BAY
 • 2. Mus Halong Bay – Hanoi – Lao Cai
 • HÀ NỘI
  PAS DEJ NROOG HANOI
  Hnub 2: Halong Bay – Hanoi – Lao Cai (Noj: tshai, su, hmo)
  Sawv thaum 7 teev thiab noj tshais thaum 7:30 sawv ntxov. Yog leej twg xav thaij duab thaum hnub tuaj mas sawv ntxov zog. Noj tshais tag mus saib zos yug ntses thiab rov los saum nkoj li 9teev sawv ntxov thiab tshem hnab txhua yam tawm hauv chav los sab nraud. Sawv daws nyob saum nkoj so ua si thiab caij nkoj mus ncig hiav txwv txog 11:30 am noj su. Noj su tag tawm tim ntug thiab nce tsheb rov los Hanoi thaum li 5 teev tsaus ntuj. Nce tsheb mus rau tom tshav tsheb ciav hlau thiab caij tsheb ciav hlau mus ib hmos kaj ntug txog Sapa. Muaj chaw pw zoo thiab cua txias tib si.

 • NTUG DEJ NROG HANOI


  3. Mus Lào Cai – Sapa


  SAPA
 • VAJ PAJ NTAWM SAPA
  Hnub 3: Lao Cai – Sapa (Noj: tshai, su, hmo)
  Thaum 8 teev nce tsheb ntawm Lao Cai mus rau Sapa. Mus txog li thaum 9 teev. Muab hnab txhua yam coj mus tso rau ntawm hotel thiab mus saib lub zos Hmoob Lao Chai, Tan Van. Caij tsheb taug kev mus txog ntawm qhov nkag rau hauv zos. Taug kev taw mus li 7 km thiab tawm tom ncauj ke nce tsheb rov los rau Sapa. Los txog Sapa thaum tav su thiab noj su. Noj su tag los muab chaw pw. Thaum 3 teev hnub qaij mus ncig lub zos Hmoob Cat Cat. Caij tsheb mus txog ntawm ntug zos thiab taug kev taw li 4km. Mus siab Hmoob tsev thiab mus saib ib tus dej tsaws tsag nyob nram qab zos. Mus ntxiv tawm tom ncauj ke thiab nce tsheb rov los pem Sapa. Los txog li thaum 5 teev. Los txog mus so da dej thiab 7 teev mus noj hmo.
 • 4. Mus Sapa – Lai Chau
 • LAI CHÂU
  MUS NCIG HAV DEJ NTAWM LUB ZOS TSHEEB SIV
  Hnub 4: Sapa – Lai Chau (Noj: tshai, su, hmo)
  Sawv noj tshais 6:30 am thiab sawv kev 7:30 am mus ncig ib lub zos Hmoob nyob rau lub xeev Lai Chau. Lub zos Hmoob hu Tsheeb Siv, yog ib lub zos Hmoob uas lawv tsim tau ib lub khw rau neeg tuaj kav thiab tsim tau ib lub zos rau neeg txawv teb chaws tuaj ncig xyuas. Lawv nrhiav tau cov dej tsaws tsag thiab muab kho kev zoo zoo rau neeg tuaj mus ncig mus saib thiab ua tau chaw pw chaw noj mov tib si. Tau nom tswv Vietnam lees txais thiab tso cai. Mus txog lub zos no li 11 teev tav su, mus txog mus taug ko taw ncig hauv lub zos txog li 12 teev ces mus noj su hauv Hmoob tsev. Noj su tag mus ncig saib ob tug dej tsaws tsag tag thiab rov los rau ntawm tsheb li 3t30 es nce tsheb rov los rau Sapa. Txog Sapa tav li 7 teev, mus noj hmo tag los so.
  TXAG DEJ SIAB
 • 5. Mus Sapa – Lao Cai – Hanoi
 • LÀO CAI
  • Hnub 5: Sapa – Lao Cai – Hanoi (Noj: tshai, su, hmo)
  • Sawv thaum 7:30 am sawv mus noj tshais. 9 teev sawv kev mus saib toj tuag tshaib dawm tuag no. Mus saib tag los saib dej tsaws tsag kev hlub. Taug kev taw li 3km mus rau tom lub hav zoov thiab mus saib dej tsaws tsag tag rov los ntawm chaw nres tsheb. Saib ntawd tag rov los saib ib tus dej tsaws tsag ntxiv nyob ntawm ntug kev. Nce mus saud siab thiab thaij duab. Saib ntawd tag caij tsheb los rau Sapa. Los mus noj su thaum 12 teev. Noj su tag sawv daws mus ncig khw me ntsis thaum 3 teev sawv kev los rau Lao Cai. Los txog Lao Cai mus siab ntawm dej liab dej ntsuab sib tshuam. Saib tag los rau tom chaw nce tsheb ciav hlau noj hmo ntawd thiab noj hmo tag nce tsheb rov los rau Hanoi. Pw ib hmos saum tsheb ciav hlau thiab los txog Hanoi thaum sawv ntxov thiab coj sawv daws los tso rau qhov uas nyias xav los.
 • Xaus peb qhov Tour…! Tus nqe: 1. Gold package - Very best = $599,00 2. Silver package - Good = $519,00 3. Bronze package - Ok = $449,00 LUS CEEB TOOM Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single. Xav xaiv nkoj los los ib yam.  Tej yam uas koom nrog: - Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab. - Chaw pw zoo tsim nyog thiab huv si. - Tsheb yog cov tshiab thiab zoo. - Pib nkag qhov rooj ntawm cov chaw ncig. - Nqi caij nkoj. - Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.  Tej yam tsis koom nrog: - Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej. - Hu xov tooj tham xov tooj - Ntxhua khaub ncaws. - Nqi dav hlau. - Tos thiab xa mus ntawm tshav dav hlau.


Hu thiab nrhiav peb:
1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343.
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sia li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam.