zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

PEB HMOOB NYOB TOJSIABMuaj ib tag kis sawv ntxov, thaum pom kev zem zuag ntawm xab nraum zoov cua tseem tuaj txias zias ua rau yus pw tsis xav sawv.
Ua ciav ib me pliag xwb tej duab tshav ntuj twb ci tuaj txog ntawm tej qhov rais. Xab nraum zoov hnov me kab noog quaj zom zaws saum tej nrog rau tej suab me nyuam dhia ua si luag lom zem.


Pa taws tom qhov cub mas ncho pa lug, vim cov poj niam hmoob twb sawv los ua txhais, hau npua qhauv – Tej suab npau quaj zib zeb nram nkuaj tuaj. Txawm tias peb xav pw npaum twg thiab ntuj yuav no los peb cim civ cia li sawv tsees nrog tej kev kev lomzem dhia tawm plaws nraum zoov nqus ib pas loj loj kom xeb puas tau txais tej pab huab pa cua toj siab.
Ha Giang ! Yeej yog Ha Giang tiag tiag li nws tsis zoo li lawm qhov, txhua yam uas nws muaj lwm qhov yeej tsis muaj. Tsis muaj tejuas yuav ua rau peb tsis kaj siab li vim pem muaj peb tib cov hmoob xwb.


Vim Ha Giang nws yog ib qho chaw uas ib txwm muaj nyob tau los zoo nkauj li ko, leejtwg los yeej xav ntxoov hauv siab tias yuav muskom txog ib ziag xwb xwb li kom tau pom txhua tej qhov chaw zoo nkauj uas tsuas yog Ha Giang ib leeg thiaj muaj xwb xws li:

- Roob pob zeb nyob rau DONG VAN
- Txoj kev Ma Phi Leng, txoj uas hu tau tias yog txoj kev uas zoo thiab mus tau kho siab khuav.
Yog koj qee tau koj lub sijhawm, peb ntseeg tias HA GIANG yuav yog ib qho chaw ua si thiab zoo nkauj heev.

Txawm nej mus lub caij twg los nws yeej muaj ib qho zoo nkauj nyob rau lub caij ntawm.

- Hli 1: Muaj: paj tsiv cuab thov,paj tsiv khawb, paj zaub daj mus txog rau thaum lub 4 hlis ces muaj ntxiv.
- lub khw kev hlub saws xub pwg,
- Hli 5 : Lub caij dej ntws,…
- Hli 9, 10 yog lub caij nplej siav daj vog zoo nkauj,…
- Hli 11 : Lub caij paj peb nplais tawg,..
- Hli 12: Muaj snow pob,…
Tsis tag li xwb peb tseem tau mus ncig peb cov hmoob tej zos, tau mus pom lawv kev ua noj ua haus.

Yog tias txhua tus xav tuaj mus ncig saib hu nrhiav peb li nram qab no:
1. Nyob mekas hu (01184)979655751 Lwm qhov hu (0084)964823343.

2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau. 3. Email: hmongtours@gmail.com 4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.