zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NKAWM ROOB MIS NYOB QUAN BA, HA GIANG

Nkawm roob Kab Puam (roob mis ntxhais quam ntuj)
 Lub roob mis nyob ntawm txoj kev 4C hauv lub moos Kab Puam (Quản Bạ) nyob quas lub xeev Huj Yaj (Hà Giang) li 40km lawm yav qaum teb, nyob ze ze ciam teb Suav thiab Nyablaj. Roob mis nws muaj ob lub roob nyob ua ib ke zoo ib yam li tus poj niam ob lub mis. Tebchaws no ib txhia hu ua "ROOB NKAWM" los yog "ROOB MIS NKAUJ QAUM NTUJ". Ob lub roob no yog ib qho chaw uas cov neeg ncig tebchaws nyiam mus ncig  saib nws qhov kev zoo nkauj uas xav tsis thoob li thiab neeg mus dhau mas lawv nyiam nres ntsia thiab thaij duab qhov kev zoo nkauj no.


Nkawm roob thaij deb (niam nkauj ntsuab ob lub mis)

Luag piav dab neeg hais tias; "thaum ub muaj ib tus tub hluas Hmoob nws zoo nraug heev thiab txawj txawj ntshuab ncas heev. Nws lub suab ncas nrov tau kho siab zim li tej me kab me noog quaj, tej thaum nrov tau tu siab tshaj plaws. tej thaum nrov ib yam tug dej tom kwj ha ntws, tej thaum li cua ntsuab  hmo ntuj, tej thaum rov nta yees mus thoob txhua qhov thiab rov tau mus deb, deb zuj zus mus li. Nyob saum qaum ntuj muaj ib tus ntxhais qaum ntuj hu ua Paj Txiv Duaj nws zoo nkauj tshaj plaws li, nws lub cev ntag ntsug dawb mos yam li daus te dawb, nws daim di ncauj zoo tam li paj txiv duaj tawg thaum caij ntuj tshiab ntsw qab ntxiag, nws ob lub ncov plu dawb mos ntshiv ntshav ib yam li lub me paj ntshua nplaim tawg tshiab thiab nws lub ces yiag txias li mos sias ntsej muag nyias ntsais npaum nplooj qeeb.

Lub nrooog Kab Puam 
Muaj ib hnub tus ntxhais qaum ntuj thiaj hnov tus nraug Hmoob lub suab ncas ces nws thiaj nyiag ya nrog huab nrog cua los rau hauv ntiajteb thiab los nrhiav tus nraug Hmoob. Thaum nws los nrhiav tau nkawd cia li sib nyiam thiab sib hlub ces nws tsis rov mus saum ntuj lawm. Nkawd sib yuav thiab nkawd yug tau ib tus me tub ntxim hlub heev. Muaj ib hnub yawm saub thiab paub hais tias tus ntxhais no tau nyiag kev khiav los hauv ntiajteb lawm, yawm saub thiaj tso tub txib los ntes tub ntxhais rov mus saum ntuj, tus ntxhais ncaim tsis tau nws cov txiv tub nws quav thov kom cia nws nrog nws cov txiv tub nyob tiamsis tsis muaj twg quav ntsej txog nws tej lus thov li, txog thaum kawg nws txhawj tsam leej txiv tu tsis tau tus me nyuam loj nws thiaj tseg nws ob lub mis cia rau tus menyuam tau noj kom nws loj hlob tiav txiv. Tom qab no tus menyuam noj loj hlob tiav txiv thiab ib  ntev mus ces cia li ciaj ua ob lub roob li tam sim no. Ib txhia tseem tias twb yog li es niaj hnub no nyob rau ntawm lub tebchaws kab puam no huab cua laj ntxiag zoo heev, tej tub tej ntxhais tebchaws no los zoo nkauj zoo nraug thiab tej txiv hmab txiv ntoo, txiv duaj txiv khawb los txi ncw thiab qab zib dua li lwm qhov chaw. Hais tias leej niam lub kuas muag dhau mus ua tus tej dej ntws laj siab zim los yug tej qoob loo thiab nroj tsuag xyoob ntoo zoo mog nyuj nyoos ntsuab xwb xiab. Leej twg mus dhau no los xav tsis thoob li.

Hmoob tej pob kws