zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next
NCIG TOJSIAB NYOB LAI CHAU

LAI CHAU muaj hauv nws tej qhov chaw zoo nkauj tsis tau pom dua.


Raws li ntau tus txoj kev xav LAI CHÂU yog ib lub xeev uas tseem txomnyem nyob rau yav tojsiab, tias sisi hauv cov neeg uas nyiam mus ncig ủa si saib tojroob hauv pes thiaj tej chaw ưa sĩ zoo nkauj lawv hồ tsis xav li ntawm, lawv yeej tshem tsis lawv lub siab nrug tej thaj tsam chaw zoo rau nyob rau hauv LAI CHÂU ntawm li./
Roob O Quy Ho


Txhua tus uas twb mus lawm ua ntawm lub roob O QUY HO no yog ib qho chaw zoo nkauj ua chaw nco rau lawv nruab siab, rau qhov ntawm no muaj teb tojroob hauv pes zoo nkauj raug siab heev. Roob O QUY HO yog ib qhov chaw muaj tob roob hauv pes muaj tej kev tsheb mus nkhaus zoo nkauj tau raug siab heev.


Roob O QUY HO yog ib qho chaw nyob nruab nrab ntawm LAI CHAU thiab LAO CAI, ntawm qhov chaw muaj lub roob FANSIPAN siab 3.134m. Txoj kev tsheb mus raws tej roob hav ntawm yus tuaj deb ntsia zoo li ib daim ntaub dawb pua raws tej roob hav, roob O QUY HO tseem muaj ib lun npe ntxiv tias Roob HOANG LIEN. O QUY HO yog ib lub suab quaj ntawm ib yam noog thaum yav hnub yuav poob qho thiab tod qab lub suab noog quaj ntawm yog ib zaj dab neeg kev hlub mus raug rhuav ntawm ib nkawm tub ntxhais./ 

Sawv saum lub roob siab ntsia mus  ua rau yus pom tag nrho qhov chaw zoo nkauj, tej huab cua txias ziag ua rau yus kaj siab lug.

Pu Sam CapQhov chaw no ntau lub roon nyob rau lub roob Pu Sam Cap siab 1.300m txog 1.700m, nyob txoj kev tsheb 129 mus ntawm LAI CAHU city mus rau SIN HO, nyob nrug LAI CHAU city li 05 km muaj peb 3 lub qhov txua li no: Thien Mon, Thien Đuong thiab Thuy Tinh.
“Sam”  muaj lub npe tias “ ROOB PEB LUB ”. Qhov chaw no ib hnub muaj tib neeg paub coob zuj zus dhau los ntawm tej kev zoo nkauj.


TSAG DEJ KEV HLUBTsag dej kev hlub yeej ib txwm tau zej zos hu lub npe li ntawm los lawm, nws nyob ib tiam dhau ib tiam los lawv yeej tseem hu lub npe qub ko. Vim tias tsag dej kev hlub yeej nyob nrog lawv kev ua neej ntau tiam lawm txawm tias lub zej zos yuav txomnyem nplua nuj tsag dej kev hlub yeej yog ib qho chaw zoo nkauj heev rau sawvdaws tau saib tag daws kev nyuaj siab. Tsag dej kev hlub lub npe no hnov tias nws tsis yog cim civ lam muaj hu tias tsag dej kev hlub, tiam sis lub npe "TSAG DEJ KEV HLUB " muaj los ntawm ib zaj dab neeg. Zaj dab neeg ntawd hais txog kev sib hlub ntawm ob tus hluas nkauj hluas nraug sib hlub heev.

TUS DEJ KUB VANG BO

Dej kub VANG BO nyob rau ntawm tours Ncig ua si mus ntawm LAI CHAU - PHONG THO - SIN HO los sis tours uas mus ncig ua si pem SA PA rov los rau DEJ KUB vang bo Los rau xeev DIEN BIEN phu saib  tej qub chaw ua thaum FABKIs thiab Nyablaj ua rog.


QHOV TXUA TIEN SON

Lub qhov rooj uas nkag mus saib QHOV TXUA TIEN SON 

Qhov txua TIEN SON nyob ze txoj kev (quốc lộ) 4D, nyob rau ntawm Tam DUONG town. Hais txog qhov txua TIEN SON muaj qhov txua pob zeb dawb vim ntawm qhov rooj muas muaj ib phab pob zeb dawb, lub qhov txua muaj 49 chav nyob sib cab ua ke mus dhau ob lub ntav roob, peb haj yam mus tob rau hauv qhov txua cov chav ntawm haj yam dav tuaj. Tsis tag li ntawm hauv lub qhov txua tseem muaj ib tus me nyuam dej ntws ntsiab si tau zoo nkauj heev, rau qhov tias muaj tus me nyuam dej ntawm ua rau sawvdaws muaj txoj kev kaj siab 

Peb li xovtooj: 0979.655.751 & 091.234.6351
Thov ua tsaug rau sawvdaws tseem tseg nej lub sijhawm los saib thiab!