zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next
LUB ZOS HMOOB UAS TSIM TSA MUAJ CHAW NCIG UA SI

Ntawm no peb hmongtours qhia txog tej chaw tshiab zoo ua si uas nyuam qhuav tsim tsa muaj los ntawm peb cov hmoob.
DUAB hmoob tej liaj teb
Ib qho tshiab thiab zoo heev rau peb hmoob, txawm tias peb ua neej nyob tau ntau tiam rau teb chaws Nyablaj no lov peb cov hmoob ua tsis tau ib yam ab tsi tswm thiaj zoo qhov twg hais tais yog peb hmoob tug li. Peb zoo siab heev tiam tam sim no ntawm lub zos hmoob hu ua zos TSHEEB SIV cov kwv tij hmoob hauv lawv tsim tas tau ib ho chaw ncig ua si zoo heev, rau neej tuaj ncig ua si thiab saib. Qhov chaw no yog peb hmoob tsim tsa thiab hmoob yog cov los coj thiab tuav qhov chaw ua si no, hauv qhoc chaw ua si no muaj ntau yam kev ua si lomzem heev nrog rau cov kwv tij hmoob uas nyob rau hauv zos: 
 Duab ntawm TSAG dej siab
+) Hauv lub zos ntawm lawv cog tau tej paj zoo nkauj nyob rau txhua qhov, lawv tsim tsa tau ntau qhov chaw mus ncig ua si zoo nkauj nyob rau hauv.
+) Muaj tsag dej siab zoo nkauj, yog tias nej yog cov uas nyiam thaib duab qhov no yuav yog ib qho zoo nkauj heev rau nej thaij duab.
+) Tsis tag li yog tias koj yog ib tus uas nyiam mus taw ce toj roob hauv pes no ntawm no muaj ib txoj kev ce toj roob saib toj roob hauv pes kho siab khuav rau nej thiab nawb.
+) Tshuav ntxiv thiab tahum yav tsaus ntuj tseem muaj kev lomzem ua si rau hauv plawv zos xws li rauv tas rau sawv daws dhia ua si xeev cev thiab noj khoom noj.

=)  Nws haj tseem muaj ntau yam zoo ntxiv yuav pab tau rau nej thiab cia li npaj kom sai tuaj mus nrog peb hmongtours ncig nawb. Tsis txhob ua siab deb muaj yam twg xav nug thiab paub ntxiv cia li nug peb yam twg peb pab tau peb yuav pab kom zoo tshaj plaws rau nej.

Ua Tsaug ntau!


Hmoob kev khwv noj khwv haus
=> Peb vam thiab cia siab tias tej yam uas peb qhia no yuav pab tau rau nej, txawm tias muaj yam twg tsis zoo los thov nej zam lub txim.

Vim dhau los ntawm nej tej uas nej qhia peb thiaj yuav paub kho kom peb hmongtours zoo mus ntxiv lawm yav tod ntej.