zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next
HA NOI
Tsis zoo li txhua qhov chaw nram tej pem tej, Hanoi yog Nyablaj lub capital tiam sis nws nyob tau ywj pheej thiab tiaj tus rau txhua tus qhua tuaj ncig ua si. Thaum txhua tus tuaj ncig dhau ib ziag lawm ua chaw nco rau txhua, ua chaw dai siab, chaw khuam siab vim tej chaw zoo nkauj uas txhua tus tau mus saib dhau los lawm. Peb ntseeg tias Hanoi yeej yog ib qho chaw zoo rau sawcdaws tuaj mus ncig saib ib ziag kawg nkaus li.
Ntxiv yog peb yuav qhia txog tej qhov chaw ncig ua si los sis tej yam uas Hanoi muaj rau sawvdaws tau paub nawb:
I. TUAJ UA SI RAU HANOI LUB CAIJ TWG THIAJ HUM SIJHAWM ZOO NKAUJ DHUA NTAIS ?

Lub sijhawm uas Hanoi nyob tau zoo nkauj thiab thiab tib neeg nyiam tshaj plaws ces yog lub caij ntuj qhuav thaum Hli 8, hli 9, hli 10. Vim lub caij no dhau lub caij ntuj nag hauv Hanoi lawm txhua qhov chaw ua si mas qhuav qhawv, cua tuaj laj ntxiag, txhua hnub tshav ntuj nrwb nrig zoo rau sawvdaws mus ncig saib ua si heev.

Hos yog tias nej ho nyiam lub caij ntuj no ntxiag no mas nej ho npaj tuaj lub caij thaum 11 hli yuav laug tag hla rau 12 hli ntawm thaum ko mas caij ntuj no los txog rau nroog Hanoi.
Thaum ko hauv nroog hanoi txhua tus yuav hnav tsho paj huv ti si, thaum peb mus ncig ua si yuav tau noj tej khoom noj caij ntuj no nrog thiab.
II. YAM UAS YUAV PAB COJ TXHUA MUS NCIG HANOI:
  • Caij tsheb kauj vab(Xe xích lô): Sawvdaws xav caij lub tsheb kauj vab tuam no mus ncig Nyablaj tej qub zej zos los tau, vim cov tsheb no mus qeeb peb caij yam tsheb no peb yuav pom txhua yam meej thiab zoo. 

Tsheb streetcar (Xe điện): Yam tsheb no yog ib yam tsheb uas tau siv rau ncig ua si hauv qhov chaw no ntau tshaj plaws.
III. Tej qhov chaw ncig ua si zoo nkauj nyob rau Hanoi:
1. Pas dej ntaj (Ho Hoan Kiem)
Ho Hoan Kiem yog ib qho chaw ncig ua si muaj suab npe nyob rau Hanoi, nws qhov chaw nyob ces nyob kiag nruab nrab ntawm 36 lub qub zos uas tib neeg nyiam mus saib ncig.Ho Hoan Kiem tau sawvdaws hu tias lub plawv ntawm Hanoi capital


2. HO CHI MINH lub ntxa (Lăng Bác)
Ntawm no yog qhov chaw uas Teb chaws Nyablaj khaws tseg HO CHI MINH lub cev rau sawvdaws tau saib, tsis tag li xwb thaum nej mus saib qhov chaw no nej tseem tau saib tej qub tseeg qub teg uas thaum qub HO CHI MINH nyob es siv nyiam no lawv tseem khaws tseg.
3. Lub CHURCH uas loj Nyob Hanoi
4. Lub tsev kawm UNIVERSITY uas qub tshaj (Văn miếu Quốc Tử Giám)
5. Pas dej Ho Tay
Mus saib pas dej tauv HO TAY, Lub pas dej no dav li  500ha, txoj kev uas mus ncig raws lub pas dej no muaj li 20km.
6. Ncig tej qub zej zos Hanoi
7. Mus saib National park Ba ViQho chaw no nyob deb Hanoi li 60 km nws yog ib qhov chaw zoo ua si, txhawb nrhiav yam tshiab rau cov uas nyaim mus txhawb fawb, so lam hlwb.

Ntawm no yeej yog ib qho chaw zoo zoo rau txhua tus uas xav muaj lub sijhawm nyob ywj siab lam hlwb tsis muaj leej twg tab kaum.
8. Mus saib roob Tram
Qhov chaw no nws yog toj roob siab, tej zaum yuav raug siab rau txhua tus uas nyiam nce toj roob hauv pes.