zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

KHW HMOOB TOOJ PEEB, HA GIANG

Ntawm ncauj ke
Lub khw Tooj Peeb (lus nyab laj hu Đồng Văn) nyob rau lub xeev Huj Yaj (Hà Giang) npuab nkaus rau ciam teb Suav. Tebchaws no peb cov Hmoob nyob coob heev. Muab hais ib tsoom neeg nyob ib ncig tej no ces yog Hmoob li Hmoob xwb, muaj ib txhia Suav xwb. Thaum ub Hmoob khiav Suav teb los ces los txog tej no lawv los nyob npuab tus ciam teb no xwb.


Chaw muag nyuam npua
Nyias coj nyias li menyuam npua tuaj muag tom khw

Cab nyuj tuaj muag tom khw
Lub khw no ib lim tiam no muaj ib zaug thiab lawv qhib rau hnub Sunday (vas thiv). Lub khw no muaj peb Hmoob kuj muag ntau yam khoom xws li; khaub ncaws, paj ntaub, npua, nyuj, nees, nqaij npuas, me nyuam aub, noog, qaib, ncuav pob kws, ncuav nplej thiab hlau txuas tej tseem muaj ntxiv khau thiab khaub ncaws tej tib sib thiab. 

Txiv neej Hmoob ntxiv Khaub Ncaws tom khw
Tshwj xeeb tshaj plaws feem coob yog Hmoob xwb. Lwm hais neeg tsuag tuaj muag khoom xwb. Mus ncig lub khw no thiaj pom thiab Hmoob tiag tiag thiab Hmoob lub neej thaum ub tiag tiag. Lom zem tshaj plaws yog lawv muag cawv thiab lawv tuaj haus cawv, tsis hais poj niam los txiv neej lawv tuaj haus cawv xauv npo xwb. Cov cawv yog Hmoob cub thiab yog Hmoob coj tuaj muag, lawv siv ntim los haus thiab haus cawv qhuav xwb. Haus cawv yog tus txiv qaug cawv pw tom kev lawm los tus niam yuav tau tos tus txiv xeev cawv ces mam mus thiab txawm yog tus niam qaug los tus txiv kuj yuav zaum tos ib yam thiab.

Muag kawm

Laab fawm

Khaub Ncaws
Yog peb ib tsoom Hmoob thoob ntuj leej twg tuaj txog tebchaws Vietnam nej yuav tau nrhiav kev mus saib lub khw Hmoob no nawb. Nyob ze ciam teb Suav heev. Hauv lub moos no muaj Hotel thiab kuj yog ib lub chaw rau cov neeg mus travel thiab. Mus tebchaws no saib tej liaj tej teb thiab toj roob zeb mus sawv lawm saum roob saib rau hauv moos mas zoo nkauj tau kho siab zim xwb.

Muag cawv Hmoob

Chaw muag khaub ncaws Hmoob

Haus Cawv