zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Ncig Ua Si Rau Meo Vac, Ha Giang

Lub nroog Meo Vac saib saum siab tuaj

Nyob rau lub tebchaws hu uas Meo Vac nyob rau qaum teb ntawm tebchaws Vietnam thiab npuab rau ciam teb Suav thiab Nyablaj nrug deb ntawm Hanoi mus 500km. Ntiav tsheb yuav tau mus ib hnub ib tav su thiaj txog. Yuav mus ncig kom txhua tej no yuav tau mus li 5-10 hnub thiaj xyuas tas tejchaw no. Nyob thaj tsam no feem coob yog peb cov Hmoob nyob xwb. Hmoob nyob coob heev. Lub tebchaws no peb Hmoob ib txwm khiav tom Suav los txog thaj chaw no ces sawv daws cia li nyob rau ntawm no.
Peb Hmoob ua lub neej nrog ej teb qhov zeb xwb

Rooj teb no mas toj roob zeb li toj roob zeb xwb. Nyob rooj teb khwv noj khwv haus yog cog pob kws rau saum tej teb qhov zeb xwb. Tebchaws no hais txog kev khwv qoob khw loo noj tsis yog yam yooj yim kiag li. Ncig mus txog rooj teb no zoo nkauj tau kho siab kawg li. Ntxim nuam yaj kawg li yog rau ib tus neeg dua kev. Tiamsis rau ib tus pej xeem nyob tebchaws no mas nyob tau tu siab thiab kho siab kawg li rau qhov nyob txom nyem heev. Kev khwv noj los nyuaj, dej haus los tsis muaj es nyob tiam dhau tiam thiab xwb.
Ob sab ntug kev cov tsev no feem coob yog Hmoob
Ib ncig yog roob pob zeb pob tsuas ces muaj kiag ib lub zeeg tiaj nyob hauv hav thiav lub nroog Meo Vac nyob kiag rau hauv.  Hauv no kuj muaj Hotel zoo kawg thiab, tiamsis tsis muaj ntau. Muaj qee lub xwb, dhau li ntawd ces muaj Guest Hous. Yog lub caij uas muaj neeg coob mas twb nrhiav tsis tau chaw pw. Hauv lub nroog no lawm yav pem taw roob muaj peb cov Hmoob nyob coob kawg li thiab. Nyob kiag hauv nroog no. Thaum ub Dr. Yang Dao kuj nyob lub tebchaws no mus. Nce lawm pem ntav toj muaj ib lub chaw xyuam yaj ntsia tuaj hauv nroog zoo nkauj kawg li.

Tuaj saum chaw nuam yaj thaij duab mus rau hauv nroog

Cov Hmoob uas nyob ib hauv nroog no
Hauv Meo Vac muaj khw, muaj chaw noj mov zoo kawg li thiab. Yuav tawm hauv lub nroog Meo Vac no mas yuav tau hla roob xwb. Txawm koj yuav nce mus los yog koj yuav nqis los rau chaw nqis rau qhov nws ua ib lub zeeg tiaj thiab hauv ib lub vuam hav. Yog muaj hmoo txog rau nyablaj teb mas yuav tau mus saib tej no thiaj tsim nyog. Yog yuav mus saib peb Hmoob lub neej mas yuav tau mus rau rooj teb no thiab yog ib qhoiv chaw ua tsim nyog mus.Saum roob xyuam yaj saib mus rau Hmoob tej teb thiab txoj kev mus rau lub khw kev hlub Khau Vai uas ib xyoos muaj ib zaug uas ib txwm nrov nrov.

Peb Hmong Tours muaj coj neeg mus rau tebchaws no txhua txhua hli. Leej twg xav mus ncig tebchaws no ces hu los yog contract rau peb ntawm HmongTours.Net.