zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Lub tuam ceeb Vaj Loog Hoa Lu

Lub tuam ceeb nroog Hoa Lư yog lub chaw uas 1000 tawm xyoo dhau los thawj tus Vajntxwv Việt Nam lub tau tsim teb kho chaw thiab ua lub tuam ceeb nroog rau no hu tias HOA LƯ (hua lw).


Yog koj mus txog no saib mas koj yuav pom teb roob tej hav vij tag nrho lub hav no zoo rau ib lub tuam ceeb nroog es muaj chaw tsom faj zoo heev. 


Tsis tag li ntawd koj txog no saib tej roon tej hav zoo nkauj kawg li.