zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

QHOV TSUA PHONG NHA, QUANG BINH

Qhov tsua Phong Nha Ke Bang
Lub qhov tsua Phong Nha nyob rau lub xeev Quang Binh nrug deb ntawm Hanoi mus yog li 500km. Lub qhov tsua no ntev li 2km los yog tshaj ntawd. Hauv lub qhov tsua muaj ib tug dej, yog koj nkag mus hauv mas yog caij nkoj xwb thiaj mus tau. Caij nkoj li 2km txog qhov dej hlob dhau lawm mus tsis tau ces rov los.

Tuaj hauv qhov tsua saib mus lawm sab nraud
Lub qhov tsua no nws zoo nkauj heev li. Muaj neeg hauv tebchaws thiab txawv tebchaws tuaj saib coob heev. Txhua tus mus yav qab teb puav leej tsis tso dhau lub qhov tsua no. Mus saib  mas nkauj heev.

Kaus zeb kaus tsua

Hauv lub qhov tsua no zoo nkauj heev
Peb cov Hmoob nyob Mekas teb kuj muaj cov mus saib lawm thiab. Mus saib qhov no tsim nyog kawg li. Ntawm no kuj yog ib qho zoo rau txhua tus saib kawg li. Mus saib lub qhov tsua no yuav caij ob hom nkoj. Thawj thawj hom caij cov nkoj muaj tshuab taug dej mus ib chim txog ntawm qhov tsua ces ho caij cov nkoj tuam mus rau hauv plawv qhov tob tob  mus saib kaus zeb kaus tsua uas ntuj tsim teb raug los zoo nkauj kawg li. Yog koj xav mus txhob ua siab deb kav tsij hu rau peb Hmong Tours peb yuav coj koj mus los yog muab information rau koj mus…


Qhov tsua Phong Nha Ke Bang zoo nkauj tshaj