zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Hmoob Mekas Los Toj Tuag Tshaib Dawm Tuag No


Dawm Tuag No
       Toj Tuag Tshaib, Dawm Tuag No. Toj Kab Ntsig Dawm Kab No. Lo lus no yog ib los lus ua txhua tus Hmoob puav leej paub. No yog ib qhov keev kwm txog ntawm Hmoob. No yog ib qhov keeb kwm uas tsawg tiam los peb Hmoob tseem niaj hnub nco txog. Thaum peb ib pas nqus tsis tuaj ces txhua tus yuav tau rov los rau lub dawm no thiaj dhau mus rau dej liab dej ntsuab thiab mus rau Suav Teb.
       Thaum ub peb Hmoob poob teb poob chaw rau Suav teb peb thiaj tau khiav los mus hla Nyablaj teb. Los hla tus Dej Liab Dej Ntsuab los mus rau Toj Tuag Tshaib, Dawm Tuag No, thiab hla mus rau Moos Laim, mus rau Moos Theeb, mus rau Laos Tsuas, mus rau Thaib, mus rau Mekas thiab hla mus rau ntau lub teb chaws.
       Nim no peb cov Hmoob tseem tshuav cov uas nyob tom qab, tseem tshuav Hmoob coob nyob rau cov tebchaws no. Nim no tus Dej Liab Dej Ntsuab nyob kiag ntawm lub nroog Lào Cai, tus dej phua kiag hauv plawv nroog, thiab qhov tus Dej Liab thiab tus Dej Ntsuab los sib tshuam nyob kiag hauv no. Ntawm no ib sab yog Suav thiab ib Sab yog Nyablaj. Hos lub Toj Tuag Tshaib Dawm Tuag No, Toj Kab Ntsig Dawm Kab No ho nyob kiag ntawm lub dawm uas ntxee kiag Suab Puam (SAPA) thiab Moos Laim (Lai Châu). Mus ntawm Dej Liab Dej Ntsuab rau Toj Tuag Tshaib Dawm Tuag No yog kwv lam 60km.
Ntawm lub dawm ntxee mus         Lub 30 no yog lub 1 hlis 25 xyoo 2012 peb muaj ib tsev neg Hnoob nyob tebchaws Mekas ib tus hu Peter Lor tau los saib lub dawm no. Thaum lawv los txog lawv kuj xav tsis thoob li. Kuj zoo siab tias los txog lawm, tsis xav tias yuav los txog, vim tsuag hnov luag tej laus ib txwm piav, thiab xav tias ntshe yuav yog thaum yus tuag thiaj tau los, tiam sis hnub no tau los txog lawm tiag tiag.
       Ib tsoom Hmoob yog leej twg xav paub yeej meem los, kav tsij los saib ua ntej thaum yus yuav dhau lub ntiaj teb no. Paub ua ntej tias tej no nws zoo li cas tiag tiag. Yog ib tus Hmoob lawm tsim nyob peb rov los saib peb tej poj koob yawg koob tej hneev taw.