zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Hmoob Lub peb caug Loj Tshaj
Keeb Kwm

Peb tsoom Hmoob tau khiav mus thoob plaws qab ntuj, mus rua txhua qhov. Peb Hmoob lub hauv paus nyob Suav teb peb Hmoob swb rog rau suav, thiaj ua rau Hmoob khiav ua sab ua sua mus rau ub rau no. Thiab khiav mus rau txhua lub tebchaws, peb tsis paub tseem hais tias Hmoob lub 30 yog lub twg tiag. Tiamsis nyob li cov Hmoob feem coob yog nyob rau Suav muaj li 12.000.000 tus Hmoob, thiab Nyablaj teb tseem muaj li 1.200.000 tus thiab.

YouTube Video


25 lub zos hmoob cov hluas tuaj koom ua si ntawm lub zos Loojnyeej xyoo 2011

Đạo Viện, Yên Sơn, Tuyên Quang

Hmoob lub sijhawm noj 30

    Tas nro ob pab Hmoob Suav thiab Nyablaj no lawv noj 1 lub 30, lawv yuav noj rau thaum lub 1 hlis no. Nyob li ntawm Hmoob Nyablaj lawv yuav noj rau thaum lub 1 hlis lub hli thoob qab ntuj yog lub 2 hlis txhua xyoo. Xyoo no tsoom Hmoob Nyablaj lawv yuav muaj ntau lub koom txoos uas yog Hmoob los sib sau ua ke. Hmoob Nyablaj ib txwm noj 30 tib hnub thiab tib lub sijhawm. Dhau li ntawd Hmoob Nyablaj muaj cov koom 30 uas hu hais tias "Hmoob Hauv Toj" cov no yog cov uas muaj Hmoob tuaj sib koom coob tshaj plaws. Thaum lawv tuaj no tus yuav ua dabtsi los muaj tas.

Hmoob Nyajlaj

     Cov hluas lawv tuaj nrhiav tus hlub, nrhiav poj niam nrhiav txiv. Thaum tuaj li no sawv daws tuaj ua ke no koj pom kuv kuv pom koj ces ho sib nyiam, tej txhia dhau kiag thaum 30 lawd lawv kuj sib yuav lawm los muaj thiab. Hos nyob li ib txhia ntawm tej thaj tsam, thaum lawv tuaj ua ke no cov tub tuaj pom cov hluas nkauj nyiam lawv cia li sib xyaum tuaj muab zij mus ua poj ua sev los kuj muaj.     Nyob li ib txhia neeg laus lawv tuaj ces lawv mus saib Hmoob tuaj dhia paj nruag, tuaj ntsib phoojywg, Tuaj hais kwv txhiaj, tuaj noj haus, tuaj dhia tes taw,tuaj dhia txhuj ci Hmoob. Ib txhia kuj coj khoom tuaj muag, ib txhia tuaj muag zaub muag mov. Tej txhia los kuj tuaj ua si lom zem, muab hais tus yuav ua dabtsi los muaj tas.

     Hmoob Nyablaj lawv kuj muaj kev lom zem kawg thiab.Yav tag los Hmoob kuj tsis tuaj koom ua ke luaj twg, tiamsis tau ob peb xyoo no lub neej kuj zoo lawm ntau, nyias kuj muaj nyias tseb motor tej, sawvdaws nyias taus nyias tuaj sib koom yam coob kawg li thiab. Nyob li xyoo no lawv tseem yuav ua zoo tshaj txhua xyoo tag los. Peb vam thiab cia siab hais tias yuav tau saib lawv ua yam zoo tshaj no.