zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NYABLAJ NTAUS TUS HMOOB TSAV TSHEB


Nroog Hanoi
Ntawm no yog ib qho xov xwm ntawm ib tus kwv tij Hmoob uas tuaj hauv Facebook nws lub npe huav Facebook hu tias “Jacky DY” nws sau rau kuv hnub tim 15/7/2013. Nws hais txog  lawv lub campany xa ib co neeg tuaj mus ncig nyob rau peb tebchaws Vietnam, thiab muaj teem rau lawv cov neeg. Nram qab no yog lawv cov lus uas lawv tau tham qhia kuv. Kuv muab nws cov lus tham tso kiag nram qab no rau nej tau pom os mog.

09:46
Nyob zoo tus kwv tij pov xyooj, kuv xav nug koj tias peb muaj ib lub tsheb ua yog tuaj hau peb lub travel company tuaj rau nyab laj teb ua yam raug cai lij choj, hau lub tseb ntawv thauj ib cov neeg txawv teb chaws ua yog cov neeg tawv dawb, thaum lawv tuaj txog rau sab nyab laj teb ntawm koj, muaj ib cov neeg phem yuav yog cov neeg nyab laj, tau muab lub tsheb ntawv tos kev ntaus, ua rau tus tsav tsheb raug mob nyhav, nyob rau hau lub tsheb ntawv kuj muaj ib tus guide coj kev xws li yog tus nyab laj thiab, hais kom tus guide ntaw hu rau tub ceev xwm tab sis nws hu xwb tsis paub tias nws hais li cas li yog los tsis yog, tab sis kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj li, qho no koj paum tau li cas xav tau information los mam li muab tuaj rau nej saib, cas cov neeg nyab laj no yuav phem ua luaj, koj paub li cas no sim qhia seb tus kwv tij.

Duab Piv Txog
·  Thứ Hai
22:13
Yog lawm os. Nyablaj lub siab yeej zoo li ntawd. Tsis yog Nyablaj ua rau nej xwb, nyablaj ua rau nyablaj ib yam os lov. Es yuav tau ceev faj xwb os. Tiamsis yog nej muaj neeg tos nej tom no mas yuav tsis ua cas os lov. Thaum ntawd yog lam tau nej hu rau peb thiab, tiamsis tsis tsis sib paub thiab ne yom? Qhov tseem ceeb Nyablaj yeej tsis tshuam ncaj os mog. Yuav tau ceev faj xwb os lov.
·  Thứ Ba
09:47
kuv nkag siab, tab sis koj nyob rau sab koj ne peb puas muaj ib lub fws twg ua yuav hais tau lawv los kho peb tej xwm txheej tshwm sim mas koj hais na
·  Thứ Tư
·  17:54
Nej cov teeb meem ko tshwm sim qhov twg, thiab vim li cas thiaj tshwm sim? Nim no lawv hais li cas lawm mas lov?
·  Thứ Năm
·  10:16
Zoo siab rau koj sob lus nug, cia kuv mam li nug tus tub tsav tsheb seb yog thaj tsam qhov chaw twg tiag, kuj tsis paub tab sis rau li tus tub tsav tsheb hais mas, tuaj thaum yuav txog rau hau nroog ces cia li muaj ib lub tshe motobike khiav los tav hauv ntej xwb, nws tsis luam tab sis nws nyem kes rau ces cia li ntes thaiv kiag hauv ntej tham xov tooj, ib pliag xwb ces nyab laj tuaj coob heev li kwv yees ntawm 20-30 leej, cia li tuaj ua heev rau, nws lod kuj tsis paub lus nyab laj, ces lawv cia li kom nws nqis los sib tham, nws hais rau tus guide Vietnam tias kom hu tub ceev xwm tuaj los tsis hu, ces cia li rub nws mus ntau xwb, raug sab kawg, thaum ntaus tas, ces cia li khiav tas lawm xwb, tsis tas li ntawv peb los kuj tau ceeb toom rau Lao Embassydor nyob rau nyaj laj thaib nyab laj li Embassydor nyob Lao. ces Vietname Embassy kom peb sau ntawv mus rau lawv, tam sim no sau mus rau, peb tsis paub ntawv nyab laj ces lawv kuj tsis kam txais hais cov lus, thiab tej zaum tseem yuav tau com mus txhais ua lus nyablaj nawb, kuv mam li ho muab rau koj tom qab seb yog tshwm sim nyob rau lub nroog twg, zos twg, thaj chaw twg nawb·  Thứ Năm
17:24
Ua li os. Muaj dabtsi hais kom meeej mas lov. Kuv ntshai tsam tus guide ntawd nrog lawv koom tes xwb os. Vam tias yuav tsis muaj li ntawd os.

Saum ntej no yog cov teeb meem thiab cov lus uas nws thiab kuv siab tham tsis tau kho li. Vim li no sawvdaws yuav tau ua zoo ceev faj os mog. Yuav tau ua zoo saib thiab.